Księgi handlowe

Warto powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych wykwalifikowanym specjalistom - daje to bowiem gwarancję precyzyjnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań firmy i uzyskanie szczegółowego obrazu stanu finansów przedsiębiorstwa, a tym samym pozwala lepiej nim zarządzać.

W ramach usługi "księgi handlowe" oferujemy:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • opracowywanie zasad polityki rachunkowości
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  • ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz statystycznych do GUS
  • sporządzanie indywidualnych raportów dla klienta
  • monitoring zobowiązań
  • reprezentację podatnika przed urzędami oraz obsługę kontroli zewnętrznych