PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

Formularz PIT 38: pobierz (193 KB)

Zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r.
Wzór obowiązuje od 14 grudnia 2012 r.