PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

Formularz PIT 38: pobierz (193 KB)

Broszura : pobierz

Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020