PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Formularz PIT 28: pobierz (250 KB)

dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

Wzór stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.


PIT 28/A: Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Formularz PIT 28/A: pobierz (102 KB)

Formularz może być składany wyłącznie jako załącznik do zeznania PIT-28.
Wzór stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.


PIT 28/B: Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Formularz PIT 28/B: pobierz (125 KB)

Formularz może być składany wyłącznie jako załącznik do zeznania PIT-28.
Wzór stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.