Kadry i płace

Obsługa działu kadr to przede wszystkim przygotowywanie i właściwe prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji pracowniczej oraz prawidłowe naliczanie i terminowe wypłacanie wynagrodzeń - działanie stanowiące jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Ponadto pracodawca jest zobligowany do właściwego naliczania i odprowadzania w imieniu pracowników podatku dochodowego oraz składek ZUS, a także do przekazywania instytucjom kontrolnym informacji o stanie zatrudnienia i poziomie wynagrodzeń.

Nasi klienci mają możliwość przekazania nam zadań i obowiązków związanych z prowadzeniem kadr firmy i obsługą płac dla wszystkich pracowników związanych dowolnym typem umowy. W ramach naszych usług oferujemy:

- prowadzenie akt osobowych,
- rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
- przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
- bieżącą obsługę formalno-prawną pracowników,
- naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
- sporządzanie i dostarczanie tzw. pasków wypłat,
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS,
- rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- naliczanie składek na PFRON,
- sporządzanie deklaracji GUS,
- sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania kadrami (np. analiza czasu pracy)
- rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
- rozliczanie kosztów używania samochodów,
- wydawanie zaświadczeń (m. in. o okresach zatrudnienia, o wynagrodzeniu, świadectw pracy)
- naliczenie przysługujących diet w delegacjach krajowych i zagranicznych,
- opracowywanie aktów wewnętrznych,
- obsługę kontroli zewnętrznych.

W ramach kompleksowej obsługi Klientów oferujemy możliwość reprezentacji przed ZUS i US:

- sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA) dla Klienta i pracowników,
- korekty deklaracji,
- współpracę przy inspekcjach i kontrolach ZUS.