PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Formularz PIT 36L: pobierz (205 KB)

dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020