PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Formularz PIT 39:  pobierz (220 KB)

Broszura:  pobierz (96 KB)

dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

Informacje dodatkowe: Formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Wzór formularza stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2011 r.