PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.

Formularz PIT 37: pobierz (243 KB)

Wzór obowiązuje od 14 grudnia 2012 r.
Zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r.