Na życzenie Klienta sporządzamy deklaracje roczne PIT w ramach jednorazowej lub regularnej współpracy.

Proponujemy rozliczenia podatku z dochodów osiągniętych w kraju jak również dochodów uzyskanych za granicą RP.

Rozliczamy dochody osiągnięte we wszystkich krajach Unii Europejskiej.