Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną firmą opodatkowania i przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które świadczą usługi na rzecz osób fizycznych. Do jej zastosowania konieczne jest spełnienie przez podatnika kilku podstawowych warunków.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania z uwagi na minimalne obowiązki formalne. Podatnicy, którzy wybiorą tę formę opodatkowania, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, ale są zobowiązanie do prowadzenia innych ewidencji i rozliczania podatku dochodowego i składek ZUS od przychodów zatrudnianych pracowników.

W ramach usługi "karta podatkowa" biuro rachunkowe oferuje:

  • prowadzenie ewidencji zatrudnienia
  • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników
  • rozliczanie składek ZUS przedsiębiorców
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-16A, PIT-11, PIT-8C
  • prowadzenie ewidencji składników majątku
  • pełną obsługę działu kadr
  • reprezentację podatnika przed urzędami oraz obsługę kontroli zewnętrznych