Książka Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów warto powierzyć profesjonalistom. Gwarantuje to nie tylko rzetelną i niezawodną obsługę, ale również możliwość skorzystania z doświadczenia i rad, a wreszcie - oszczędność czasu, który można przeznaczyć na rozwój zawodowy.

Opodatkowanie na zadach ogólnych w formie księgi przychodów i rozchodów skierowane jest do:
- osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
- spółek cywilnych osób fizycznych
- spółek jawnych i spółek partnerskich

W ramach usługi "książka przychodów i rozchodów" oferujemy:

  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych
  • ustalanie zaliczek podatku dochodowego
  • pomoc w sprawach dotyczących podatku dochodowego
  • reprezentację podatnika przed urzędami oraz obsługę kontroli zewnętrznych